Ginza Coffee Ồn Ào Suốt Đêm Không Cho Hàng Xóm Ngủ Nghê Gì Cả

Đây là bài viết review bóc phốt scandal Ginza Coffee ồn ào suốt đêm không cho hàng xóm ngủ nghê gì cả. Mình cũng review đánh giá công ty này ở Google Maps theo link này.

Ồn ào suốt đêm không cho ai ngủ gần 3 năm qua. Giờ tôi đã hiểu tại sao có người giết hàng xóm vì hát karaoke hay đốt nhà hàng xóm vì mở nhạc quá to. Hàng xóm như cái thứ Ginza Coffee này không ai cần. Người ta ở đây gần 40 năm yên tĩnh tự nhiên tới phá làng phá xóm. Đã tố cáo lên công an, UBND các cấp.
//
I am writing this at 4 in the morning next door to this terrible so-called coffee. A wrong name btw. They’ve been making so much noise for 3 years now that makes my family sleepless almost every night, regardless that it is weekday or weekend. To make it worse, it’s opposite to the city’s biggest maternal hospital. You guys should stop supporting this unethical business or you’ll be cursed, too.