Bỏ host, chuyển domain đi chỗ khác

Trong một nỗ lực giảm chi phí vớ vẩn, mình lại vừa phát hiện bấy lâu nay đã trả tiền gia hạn tên miền đắt :(.

Hosting đắt thì domain rẻ, hosting rẻ thì domain đắt. Trước giờ lười chỉnh mấy cái DNS records nên hay đem domain về host để. Giờ thì nghèo nên bỏ cả host, tạm thời duy trì domain rẻ để giữ GSuite đã dùng hơn 10 năm qua.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.